Tin nhà trường

lễ khai giảng

Vui hội đến trường

Năm học 2015 – 2016, trường đã tổ chức khai giảng năm học mới long trọng và ý nghĩa.